Společnost Caspro s.r.o. je od svého vzniku v roce 2002 zaměřena na dodávky specifických zařízení zejména pro zpracovatele plastů, ale také pro jiná průmyslová odvětví

V oblasti dodávek zařízení společnost realizuje dodávky pro extruzi, vstřikování a i jiná odvětví. Sortiment zahrnuje výrobní stroje a jejich komponenty, široký okruh periferií pro dopravu a skladování materiálu, chlazení, filtraci, dávkování, sušení a pod.

Zajišťujeme servis pro dodávané zařízení jako i výrobu specifických zařízení a řídicích systémů.

Zkušenosti nám umožňují nabízet i zákaznická řešení dle individuálních požadavků našich zákazníků. Tomu je přizpůsoben výběr partnerů, kterých společnost zastupuje na trhu v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku.

Naší ambicí je být solidním partnerem, nabízejícím kvalitu a komplexnost.