CASPRO – CZ s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Česká republika

Krajský soud v Brně, spisová značka: C87288
Účet: 2111377897/2700,
UniCredit Bank IBAN: CZ9427000000002111377897
IČ: 03889301 DIČ: CZ03889301