Systémy pro lehčený extrudovaného materiálu

Šetření nákladů na výrobu

Řešení pro fyzikální lehčeného:

Výsledný produkt lehčeného: jádro PP trubky